Strona Główna BIP Strona Główna
Akademie i szkoły oficerskie
 
Wykaz akademii i szkół oficerskich

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-103 Gdynia
ul. Śmidowicza 69
www.amw.gdynia.pl
tel. 58 626 27 35
tel. 58 626 27 12

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
www.wat.edu.pl
tel. 22 683 79 38,
tel. 22 683 79 39,
tel. 22 683 79 56
http://www.promocja.wat.edu.pl/materialy-informacyjne/
 
Prezentacja Vat


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin
www.wsosp.deblin.pl
tel. 81 551 77 33

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH
 ul. Czajkowskiego 109
51-150 WROCŁAW
www.wso.wroc.pl
tel. 71 765 81 51
tel. 71 765 85 76

UNIWERSYTET MEDYCZNY
(w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej)
al. Kościuszki 4
90-419  ŁÓDŹ
www.umed.pl
tel. 42 639 39 18

autor: Renata SZWED