Strona Główna BIP Strona Główna
Akty prawne
 

Szkolnictwo wojskowe - wykaz aktów prawnych

Zarządzenie Nr 4/MON z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2017/2018

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/MON z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych w roku akademickim 2017/2018Decyzja Nr 156/MON z dnia 01 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

 

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
(Dz. U. z 2018 r.  poz.173 z późn. zm.)

Rozporządzenie MON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.
(Dz.U. z 2014r. poz.1627 z pózn.zm.)

Rozporządzenie MON w sprawie ewidencji wojskowej ż. z. i żołnierzy pełniących służbę kandydacką.
(Dz.U. z 2014r. poz.1637 z pózn.zm.)

Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkół podoficerskich
(Dz. U. z 2015 r. poz. 252  z późn. zm.)

Rozporządzenie MON w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką.
(Dz.U. z 2011r. Nr 165, poz.990

autor: Renata SZWED