Strona Główna BIP Strona Główna
Załatw sprawę przez internet
 
KIEROWNICZA KADRA WKU

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to portal, na którym jednostki administracji publicznej mogą udostępniać swoje usługi drogą elektroniczną, natomiast obywatele mają możliwość załatwiania spraw urzędowych przez internet, bez wychodzenia z domu, o każdej porze dnia i nocy.

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu (urzędowi) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej. Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się tutaj.

Pismo ogólne do urzędu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej

  Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

 Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

 Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej


 

Aby użytkownik mógł korzystać z systemu, konieczne jest zarejestrowanie się w systemie. W tym celu użytkownik powinien utworzyć swoje konto. Po założeniu konta, użytkownik może zalogować się do systemu.

Zakładanie konta na ePUAP

Krok 1.

Po wejściu na stronęhttp://epuap.gov.pl/wps/portal użytkownikowi wyświetli się strona główna ePUAP. W celu zarejestrowania się na platformie ePUAP, należy na stronie głównej nacisnąć link Zarejestruj się

Krok 2.

Po naciśnięciu przycisku Zarejestruj się użytkownikowi wyświetli się następna strona z formularzem do wprowadzania danych. W celu utworzenia konta, użytkownik wprowadza swoje dane do pól obligatoryjnych (zaznaczonych czerwonymi gwiazdkami) oraz pól opcjonalnych. W szczególności musi wprowadzić
Pierwsze imię,
Nazwisko,
Adres e:mail (adres, na który użytkownik będzie otrzymywał od ePUAP korespondencję zwrotną drogą mailową),
Login (nazwę, którą chce wykorzystywać podczas logowania do systemu) oraz zaakceptować zakres i warunki korzystania z ePUAP.

Następnie użytkownik musi wybrać jedną z metod uwierzytelniania zaznaczając radiobutton
Wybieram logowanie w oparciu o hasłolub
Wybieram logowanie w oparciu o certyfikat.

W przypadku zaznaczenia radiobuttona Wybieram logowanie w oparciu o hasło, należy uzupełnić pola Hasło oraz Powtórz hasło, które znajdują się bezpośrednio pod wskazaną opcją.
W przypadku zaznaczenia radiobuttona Wybieram logowanie w oparciu o certyfikat., pojawi się komunikat informujący o konieczności podania poprawnego certyfikatu uwierzytelniającego.

Przed założeniem konta należy dodatkowo uzupełnić tekst podany na rysunku (captcha) oraz zaakceptować zakres i warunki korzystania z ePUAP poprzez zaznaczenie check"box.

Krok 3.

Aby zatwierdzić wprowadzone dane użytkownik uruchamia przycisk Załóż konto

Na podany przy zakładaniu konta adres email zostaje wysłane powiadomienie informujące o tym, że użytkownik zarejestrował konto na platformie ePUAP.

Krok 4.

Jeżeli wszystkie dane uzupełniliśmy prawidłowo, a w przypadku wybrania opcji Wybieram logowanie w oparciu o certyfikat w oknie, które się pojawiło wskazaliśmy prawidłowy certyfikat uwierzytelniający, użytkownikowi wyświetli się kolejny ekran, na którym należy wpisać swoje dane adresowe wykorzystując przy okazji mechanizm słowników Teryt.

Podanie danych adresowych nie jest obligatoryjne aczkolwiek rekomendowane ze względu na to, że wiele usług świadczonych poprzez ePUAP zapewnia automatyczne wypełnianie formularzy danymi adresowymi podanymi przez użytkownika. Stanowi to znaczną poprawę wygody i ergonomii korzystania z usług. Aby przejść do kolejnego kroku użytkownik musi nacisnąć przycisk Zakończ

Krok 5.

Zostanie wyświetlona strona podsumowująca wykonane działania, która wyświetla wygenerowany raport zawierający Identyfikator użytkownika (Login) oraz dane, które wprowadził użytkownik podczas zakładania konta, np. Imię, Nazwisko, adres email, adres zamieszkania.

Identyfikator należy zapamiętać, ponieważ identyfikuje one użytkownika w systemie ePUAP i służy do jego uwierzytelnienia.

Po zakończonym procesie zakładania konta użytkownik ma możliwość wykonania jednej z poniższych opcji:

Złożyć wniosek o profil zaufany,

Powrócić do strony głównej

bądź

Zalogować się na platformę

autor: Anna Wołosz