Strona Główna BIP Strona Główna
Praca w wojsku
 
KANDYDACI ZAINTERESOWANI ZAWODOWĄ SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ W KORPUSIE PODOFICERÓW I OFICERÓW  w jednostkach WOT- proszeni są o zgłaszanie się do WKU wraz z życiorysami

Lp. NAZWA STANOWISKA NIS     STE     Nr SW         LICZBA STANOWISK OBJĘTYCH KWALIFIKACJA UWAGI
1 ELEKTROMECHANIK     SZER/5T.SZER     34T64         1 Preferowane wyksztalcenie energetyczne_lub_uprawnienia_kV
2 MŁODSZY KIEROWCA     5ZER/ST.SZER     38T64         9 Prawo jazdy kat C
3 MŁODSZY KIEROWCA   RADIOTELEFONISTA     SZER/ST.SZER     38T62 28B65     1 Prawo jazdy kat. C. znajomość języka angielskiego
4 KIEROWCA         SZER/ST.SZER     38T65         3 Prawo jazdy kat. C+E
5 KIEROWCA         SZER./ST.SZER     34B62         1 Kierowca PST
6 OBSŁUGA         SZER./ST.SZER     38D62         1 Hydraulik

Odbywają się kwalifikacje w każdą środę w godz. 8.00-12:00(stawienictwo na godz. 8:00)adres: 5 pint Szczecin — Podjuchy ul. Metalowa 39. Najbliższe  kwalifikacje prowadzone są w dniu 14.02.2018 r.

Kierowani na kwalifikacje powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11 .09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych Wymienionych powyżej;
- życiorys (CV);
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej.

Wykaz wakatów na stanowiskach w 2. pułku rozpoznawczym w Hrubieszowie
Lp. Nazwa stanowiska STE.stanowiska Sw Uwagi
OFICEROWIE
1 SZEF SŁUŻBY ZDROWIA DOWÓDCA ZESPOŁU MEDYCZNEGO MJR 40ADl
2 OFICER (S —1) POR/KPT. 54801/99Z99
3 OF1CER (S -3) POR/KPT  30A01/30C01
4 MŁODSZY OFICER (ISTAR) PPOR/POR. 3OAO1/3OCO1
5 OFICER (S —4) POR./KPT. 38A0l
6 OFICER (S —4) POR/KPT. 38T03
7 OFICER (S —4) POR./KPT. 38T03
8 OFICER (S-6) POR/KPT. 28B01/28B05
9 SZEF GRUPY (GWT S — 6) POR/KPT. 28D01
10 ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANII PPOR/POR.. 28B01
11 DOWODCA PLUTONU PPOR/POR. 28B01
12 ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANII - DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A05/20C04 orzeczenie zdolności do WDS
13 DOWODCA GRUPY -DOWÓDCA SEKCJI PPOR/POR. 30A05/20C04 orzeczenie zdolności do WDS
14 DOWODCA GRUPY - DOWÓDCA SEKCJI PPOR/POR. 30A05/20C04 orzeczenie zdolności do WDS
15 ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANII - DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A05/20C04 orzeczenie zdolności do WDS
16 DOWODCA GRUPY - DOWÓDCA SEKCJI PPOR/POR. 30A05/20C04 orzeczenie zdolności do WDS
17 DOWODCA GRUPY - DOWÓDCA SEKCJI PPOR/POR. 30A05/20C04 orzeczenie zdolności do WDS
18 DOWODCA GRUPY - DOWÓDCA SEKCJI PPOR/POR. 30A05/20C04 orzeczenie zdolności do WDS
19 DOWÓDCA KOMPANII- DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA POR/KPT. 30A05/20C04 orzeczenie zdolnoścI do WDS
20 DOWODCA GRUPY - DOWÓDCA SEKCJI PPOR/POR. 30A05/20C04 orzaczenie zdolności do WDS
21 DOWÓDCA KOMPANII - DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A0l
22 DOWÓDCA PLUTONU - DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A0l
23 DOWÓDCA PLUTONU - DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A0l
24 DOWÓDCA KOMPANII -DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA POR./KPT. 3OAOl
25 ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANII - DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A0l
26 DOWÓDCA PLUTONU — DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A01
27 DOWÓDCA PLUTONU — DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A0l
28 DOWÓDCA KOMPANII - DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA POR/KPt 30A0l
29 ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANII -DOWÓDCA WOZU DOWODZENIA PPOR/POR. 30A0l
30 DOWÓDCA KOMPANII I PORJKPT. 38Ml

POOOflCEROW

1 PODOFICER SZTABOWY (ISTAR) PDF. 30C21
2 DOWÓDCA OBSŁUGI PDF. 28B26
3 OBSŁUGI PDF.28B33
4 DOWÓDCA OBSŁUGI PDF. 28D33/28D34
5 STARSZY TECHNIK PDF. 28D33/28D34
6 DOWÓDCA OBSŁUGI - ADMINISTRATOR SYSTEMU PDF 28B34/28B26
7 STARSZY TECHNIK PDF. 28B34/28B26
8 DOWÓDCA SEKCJI - ZASTĘPCA DOWÓDCY GRUPY PDF. 3OA25/2OC24 orzeczenie zdolności do WDS
9 DOWÓDCA SEKCJI PDF 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
10 DOWÓDCA SEKCJI ZASTĘPCA DOWÓDCY GRUPY PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
11 DOWÓDCA SEKCJI PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
12 DOWÓDCA SEKCJI - ZASTĘPCA DOWÓDCY GRUPY PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
13 DOWÓDCA SEKCJI PDF 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
14 DOWÓDCA SEKCJI PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
15 DOWÓDCA SEKCJI PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
16 DOWÓDCA SEKCJI - ZASTĘPCA DOWÓDCY GRUPY PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
17 DOWÓDCA SEKCJI - ZASTĘPCA DOWÓDCY GRUPY PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
18 DOWÓDCA SEKCJI - ZASTĘPCA DOWÓDCY GRUPY PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
19 DOWÓDCA SEKCJI PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS
20 DOWÓDCA SEKCJI PDF. 30A25/20C24 orzeczenie zdolności do WDS


JW Nr 4009 w Krakowie posiada wolne stanowiska (stan na styczeń 2018 r.):

NAZWA STANOWISKA - STOPIEŃ ETATOWY- SW1 -  SW2
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU - podof. - 20621 -  38C22
STARSZY NUREK -   podof. mł  - 34A21 -  24F2I
INSTRUKTOR - podof mł - 40H21 - 24E26
TECHNIK PODODDZIAŁU - podof.  - 38T21
DOWÓDCA SEKCJI DOWODCA GRUPY EWAKUACJI MEDYCZNEJ -  podof. mł - 40H21
 

JW Nr 4009 w Krakowie  informuję, że w 6 batalionie dowodzenia przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
- 13 lutego 2018 r.;
- 13 marca 2018r;
- 10 kwietnia 2018 r.;
- 15maja 2018 r.;
- 12 czerwca 2018 r.;
- 3 lipca 2018 r. ;
- 28 sierpnia 2018 r.;
- 18 września 2018 r.;
- 16 października 2018 r.;
- 6 listopada 2018 r;
- 4 grudnia 2018 r.


JW Nr 4686 w Krakowie  informuję, że na stronach 6 batahonu logistycznego oraz 6 Brygady Powietrznodesantowej znajdują się aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów:
- 6blog.wp.mi.pl zakładka dołacz do nas
- 6BPD.wp.mil.pl zakładka służba w 6 BPD.
Ponadto informuję, że w 6 batalionie logistycznym przeprowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
- 07 luty 2018 r;
- 07 marzec 2018 r;
- 11 kwiecień 2018 r;
- 09 maj 2018 r;
- 13 czerwiec 2018 r;
- 12 wrzesień 2018 r.;
- 10 październik 2018 r.;
- 07 listopad 2018 r.;
- 12 grudzień 2018 r.Wykaz wolnych stanowisk JW 4009 w Krakowie w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

NAZWA STANOWISKA STOPIEŃ ETATOWY SW1 SW2 UP RODZAJ STANOWISKA

ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU DOWÓDCA DRUŻYNY  podof 20821  38C22 5/6/7   ZAW
STARSZY NUREK podof mł 34A21 24F21 2/3/4 ZAW
INSTRUKTOR podof mł 40H21 24E26 2/3/4 ZAW
TECHNIK PODODDZIAŁU podof 38T21 5/6/7 ZAW
DOWOCCA SEKCJI - DOWODCA GRUPY EWAKUACJI MEDYCZNEJ podof ml 40H/21  2/3/4  ZAW

Dla stopni etatowych stanowisk sluzbowych podoficerów okreslono naslępujące stopnie wojskowe
podoficer miodszy (podof mł) kapral, starszy kapral, plutonowy.
podoficer (podof) sierżant, starszy sierżant, młodszy chorazy

Termin kwalifikacji do Batalionu Reprezentacyjnego w korpusie szeregowych zawodowych.
W roku 2018 kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywać się będą w następujących terminach:
08 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca, 12 lipca,
16 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.


 

W JW Nr 4495 w Krakowie przeprowadzone będą kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych oraz na stanowiska służbowe w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
- 20 luty 2018 r.;
- 20 marzec 2018 r.;
- 17 kwiecień 2018 r.;
- 08 i 22 maj 2018 r.;
- 19 czerwiec 2018 r.;
- 11 i 25wrzesień 2018r.;
- 09 październik 2018 r.;
- 13 listopad 2018 r.;
- 11 grudzień 2018 r.

Wykaz wolnych stanowisk JW Nr 4009 w Krakowie do zawodowej służby wojskowej.
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU-DOWÓDCA DRUŻYNY podof. 20B21 38C22
STARSZY NUREK podof. mł. 34A21 24F21
STARSZY NUREK podof. mł. 34A21 24F21
INSTRUKTOR podof. mł. 40H21 24E26
TECHNIK PODODDZIAŁU podof. 38T21
DOWÓDCA SEKCJI - DOWODCA GRUPY EWAKUACJI MEDYCZNEJ podof. mł. 40H21

 

TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ NSR  NA 2018 ROK
W JW 4115 GLIWICE. Adres 44-121 Gliwice ul gen. Andersa 47. Stawiennictwo w każdą środe o godz 8:00

7 I 14 LUTY 2018
7 I 14 MARZEC 2018
4 I 11 KWIECIEŃ 2018
9 I 16 MAJ 2018
6 I 13 CZERWIEC 2018
5 I 12 WRZESIEŃ 2018
3 I 10 PAŹDZIERNIK 2018
7 I 14 LISTOPAD 2018
5 I 12 GRUDZIEŃ 2018


JW Nr 4009 w Krakowie wykaz wolnych stanowisk w zakresie powoływania kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz NSR
NAZWA STANOWISKA  STOPIEŃ ETATOWY SW1   SW2   UP
PODOFICER SZTABOWY podof  38A21     5/6/7
TECHNIK PODODDZIAŁU  podof   38T21   5/6/7
DOWÓDCA OBSŁUGI podof 28033  28D34  5/G/7
STARSZY NUREK podof ml 34A21  24F21 2/3/4JW Nr 3430 w Białobrzegach  informuję, że Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach (garnizon Zegrze) poszukuje kandydatów do powołania do zawodowej służby wojskowej na stanowisko MŁODSZEGO OFICERA (Wychowawczego).
Kwalifikacje wymagane od kandydatów do powołania na ww. stanowisko służbowe:
- wykształcenie: posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);
- zaszeregowanie: STW: PPOR/POR.,
- znajomość języka angielskiego na poziomie 2 wg STANAG 6001
(żołnierze rezerwy nie posiadający wszystkich czterech sprawności językowych na poziomie 2 również będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji). (tel. 261-887-379, 261-887-380).

 

Dowódca JW. 4210 informuje, że w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu występuje nieobsadzone stanowisko oficera sekcji (por/kpt. Sekcja Organizacyjno — Kadrowa).
Żołnierz wyznaczony na powyższe stanowisko odpowiada za działalność uzupełnieniową w Dowództwie oraz podległych jednostkach wojskowych.
Tel. do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie:
- 261 544 717
- 261 543 360JW. 1551 w Sieradzu informuję, że 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia poszukuje kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe w korpusach oficerów i podoficerów zawodowych:
oficerów o ST E: POR .1K PT. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej;
podoficerów o stopniach wojskowych: PLUT., SIERŻ. ST. SIERŻ. dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej. 
34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerskim STW ppor./por. oraz SW 38A01, 38B05, 38T03. W każdą środę o godzinie 07.00. Kandydat powienien posiadać ze sobą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej, strój sportowy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
Wykaz stanowisk służbowych w Białobrzegach na które poszukiwani są kandydaci do powołania do zawodowej służby wojskowej w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego.
Nazwa stanowiska        Korpus               SW1        SW 2      
starszy analityk    podoficer starszy        30A28        30C21
analityk        poddiicer                               30A28        30C21
analityk        poddiicer                               30C24        30C21
kierownik kancelarii    poddiicer               29A21


Wykaz stanowisk służbowych na które poszukiwani są kandydaci do pełnienia służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego.

Nazwa stanowiska     Korpus                Sw 1     sw 2
starszy analityk     podoficer starszy     30A28    30C21
analityk             podoficer                        30A28    30C21
podoficer sztabowy   podoficer             54B21    54B22
podoficer            sztabowy podoficer    54C21    99Z99

Kwalifikacje preferowane od kandydatów do powołania do zawodowej służby wojskowej oraz służby w ramach NSR w Ośrodku Rozpoznania Obrazowego.
Starszy analityk/analityk 30A28130C21
Wykształcenie:
1) Wykształcenie średnie - posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - technik geodeta.
2) Studia wyższe na kierunku rozpoznanie obrazowe lub teledetekcja lub fotogrametria tub geodezja I kartografia lub rozpoznanie,
3) Szkolenia z zakresu rozpoznania obrazowego, teledetekcji, GIS.
Umiejętności:
1) Znajomość informatycznych systemów baz danych oraz systemów informacji geoprzestrzennych GIS.
2) Znajomość zasad teledetekcji i fotogrametrii.
3) Analiza I interpretacja rozpoznawczych danych obrazowych.
4) Znajomość technicznych środków rozpoznania obrazowego i zasad ich działania.
5) Posługiwania się specjalistycznymi narzędziami informatycznymi.
Kierownik kancelarii 29A21
Wykształcenie:
1) Wykształcenie średnie.
2) Kurs specjalistyczny dla personelu kancelarii kryptograficznej.
Umiejętności:
1) Znajomość przepisów dotyczących organizacji oraz funkcjonowania kancelarii kryptograficznych.
2) Obsługa urządzeń i narzędzi kryptograficznych.
3) Posługiwania się przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych
- międzynarodowych.
Podoficer sztabowy 54821154822
Wykształcenie:
1) Wykształcenie średnie.
2) Kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia uzupełnienia pokojowego.
Umiejętności:
1) Znajomość przepisów dotyczących służby wojskowej żołnierzy zawodowych.
2) Obsługa urządzeń i narzędzi informatycznych.
Podoficer sztabowy 54021 199Z99
Wykształcenie:
1) Wykształcenie średnie.
2) Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania kryzysowego.
Umiejętności:
1) Znajomość przepisów i procedur w zakresie systemu zarządzania kryzysowego.
2) Znajomość przepisów z obszaru działalności operacyjnej.
3) Obsługa urządzeń i narzędzi informatycznych.JW. Nr 2901 Szczecin Podjuchy informuję, że 5 pułk inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:

NAZWA STANOWISKA STE Nr SW1 Nr SW2
KIEROWCA szer /st.szer. 38T65  
KIEROWCA OBSŁUGA szer /st.szer. 38T65 38B74
KIEROWCA OPERATOR szer /st.szer. 38T64 38C62
KIEROWCA OPERATOR szer /st.szer. 38T64 38B70
MŁODSZY ELEKTROMECHANIK SZER./ST. SZER. 38T72  
MŁODSZY KIEROWCA szer /st.szer. 38T64  
MŁODSZY KIEROWCA OBSŁUGA szer /st.szer. 38T64 34C61
MŁODSZY KIEROWCA OBSŁUGA SZER/ST. SZER. 38T64 34864
MŁODSZY KIEROWCA RADIOTELEFONISTA szer /st.szer. 38T64 28865
MŁODSZY OPERATOR szer /st.szer. 34A74  
MŁODSZY OPERATOR szer /st.szer. 38D67  
MŁODSZY OPERATOR POMOCNIK KIEROWCY szer /st.szer. 34A71 38T64
MŁODSZY PONTONIER szer /st.szer. 34B64  
MŁODSZY RADIOTELEFONISTA ZWIADOWCA szer /st.szer. 28B72 34A63
MŁODSZY SAPER szer /st.szer. 34A62  
ZWIADOWCA MŁODSZY NUREK SZER./ST. SZER. 34A63 24F61


Kwalifikacje do 5 pinż Szczecin Podjuchy, ul. Metalowa 39, które prowadzone są w każdą środę
w godz. 08.00-12.00
(stawiennictwo na godz. 8.00).
Kierowani na kwalifikacje powinni spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, oraz posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych w tabeli.

JW Nr 4724 w Krakowie NIL prowadzi nabor do zawodowej  służby wojskowej w korpusie podoficerskim.
Informacje o terminach kwalifikacji i wolnych stanowiskach w JW 4724 można uzyskać pod nr telefonu 261-132-505 lub w  WKU w Białej Podlaskiej pod nr tel. 261 182 421, 261 182 423 lub osobiście pok. 20, 21.

15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku:
- potrzeby 45 kierowców i działonowych T-72 i kierowców GTO;
- terminy kwalifikacji —2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca;
- kontakt - tel. 261-335-255


11 Pułk Artylerii w Węgorzewie:
- potrzeby dotyczą grupy osobowej rakietowej i artylerii, grupy osobowej technicznej oraz grupy osobowej eksploatacji systemów łączności;
- terminy kwalifikacji — każda środa;
- kontakt - tel. 261 -337-1 32


 

Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdap od dnia 11.01.2016 r. prowadzi nabór do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych. KWALIFIKACJE SĄ PROWADZONE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK AŻ DO ODWOŁANIA początek każdorazowo o godz. 10.00 na terenie JW. 4808 przy ni. Partyzantów 33

WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI
1. obywatelstwo polskie,
2. wiek — poniżej 33 roku życia (rocznik 1983 i młodsi)
3. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
4. odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (nie uwzględniamy służby zastępczej),
5. odbyte ćwiczenia rotacyjne ( przynajmniej 1 raz)
6. niekaralność,
7. dobry stan zdrowia.

KANDYDACI MAJĄ MIEĆ ZE SOBĄ:
1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
2. strój sportowy,
3. dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa „prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),
4. zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych
5. wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia(zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).

KRYTERIA NABORU
1. rozmowa kwalifikacyjna,
2. pozytywnie zdany sprawdzian z WF.
3. uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW. 4808 Gołdap.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW WEDŁUG NASZYCH POTRZEB!

Telefon kontaktowy: 261-336-244;

UWAGA!!!
BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI NIE BĘDĄ BRANI POD UWAGĘ34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie poszukuje kandydatów do uzupełnienia nw. wakujących stanowisk służbowych:
1. Główny Księgowy - Szef Finansów: STE: mjr, SW: 50A01
2. Zastępca Głównego Księgowego: STE: por/kpt., SW: 50A01
3. Kierownik Ambulatorium: STE: por/kpt., SW:40A01
JW. 1749 w Szczecinie prowadzi kwalifikacje w każdy wtorek miesiąca, aż do odwołania. Na przedmiotowe kwalifikacje należy kierować:
— żołnierzy rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej;
— żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.
Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy, oraz przybory do pisania.4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku prowadzi kwalifikacje w każdy wtorek i piątek tygodnia.

STANOWISKO SW I SW II
INSTRUKTOR  52A21 99Z99
OPERATOR ŚRODKÓW AUDIOWIZUALNYCH - DOWÓDCA OBSŁUGI 52B25 99Z99
STARSZY TECHNIK  28D33  28D34
PODOFICER SZTABOWY  54B21  99Z99
INSTRUKTOR  36A21  
DOWÓDCA OBSŁUGI  32B24  
STARSZY TECHNIK  32G24  
DOWÓDCA OBSŁUGI  22G24  22G25
PODOFICER SZTABOWY  28B24  28D21
INSTRUKTOR  34A21  
TECHNIK POD000ZIAŁU  38T32  
DOWÓDCA OBSŁUGI - DOWÓOCA WOZU DOWODZENIA  28B38  32A21
KIEROWCA - ELEKTROMECHANIK  20B72  32B71
KIEROWCA - MECHANIK  38T64  38T75
KIEROWCA - ŚLUSARZ  38T64  38T81
MECHANIK  38T75  
KIEROWCA  38T64  
KIEROWCA - ŚLUSARZ  36T64  38T81
KIEROWCA - ELEKFROMECHANIK  38T64  28T68
MECHANIK  32T64  
KIEROWCA - SPAWACZ  38T64  38T84
MECHANIK  38T74  
BLACHARZ - SPAWACZ  38T71  38T84
ŚLUSARZ  38T81  
MECHANIK-SPAWACZ  38T74 38T84
KIEROWCA - OPERATOR  38T64  38B70


WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH
DO OBSADZENIA W 100 BATLIONIE ŁĄCZNOŚCI w Wałczu
1. Dowódca Aparatowni - podoficer (sierżist.sierż./mł.chor.) - SW: 28833 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa TAJNE;
2. Dowódca Radiostacji - podoficer (sierż.Ist.sierż./mł.chor.) -. SW: 28826 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa POUFNE;
3. Dowódca Terminala - podoficer (sierż./st.sierż./mł.chor.) - SW: 28834 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa TAJNE;
4. Technik Terminala Satelitarnego . podoficer (sierż./st.sierż./mł.chor.) - SW: 28B34 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa TAJNE;
5. Technik Aparatowni Diagnostyczno-Remontowej (ADR) - podoficer (sierż./st.sierżimł.chor.) - SW: 28T24 Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa POUFNE;
6. Kierowca kat. C÷E — szer Jst.szer. — SW: 38T65;

WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH
DO OBSADZENIA W 104 BATLIONIE LOGISTYCZNYM w Wałczu
1. Dowódca Zespołu - Lekarz — por.Ikpt. - SW: 40A01;
2. Lekarz — ppor./por. — SW: 40B01;

WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH
DO OBSADZENIA W 102 BATALIONIE OCHRONY W BIELKOWIE
1. Kierownik Grupy— podoficer starszy (chor./st.chor./st.chor.szt.) —SW: 28B21199Z99;
2. Podoficer (sierż .1 st sierż. mŁchor):
1) Kierownik Kancelarii — SW: 54D21/54D24;
2) Podoficer Sztabowy — SW: 54B21199Z99;
3) Podoficer Sztabowy — SW: 30C21;
4) Podoficer Sztabowy — SW: 28D21/28D24;
5) Instruktor— SW: 20B21;
6) Instruktor— SW: 36A21;
7) Podoficer Sztabowy — SW: 38A21;
8) Podoficer Sztabowy — SW: 38T29;
9) Technik Kompanii — 38T32;
10) Zastępca Dowódcy Plutonu — Dowódca Drużyny — SW: 30A21;
11) Zastępca Dowódcy Plutonu — Dowódca Obsługi — SW: 32A23;
12) Zastępca Dowódcy Plutonu — Dowódca Drużyny — SW: 32B25;
13) Technik Kompanii — SW: 38T21;
14) Dowódca Drużyny Remontowej — Kierownik Warsztatu — SW: 38T32;
15) Dowódca Drużyny Remontowej — Kierownik Warsztatu — SW: 32T25138T34;
3. Podoficer młodszy ( kpr./st.kpr.Iplut):
1) Kancelista —SW: 54D24/38T26;
2) Kancelista — SW: 54D24/99Z99;
3) Dowódca Drużyny — SW: 34A27;
4) Dowódca Wozu Dowodzenia — 28B38;
5) Dowódca Obsługi — SW: 32A23;
6) Dowódca Drużyny — SW: 32B25;
7) Dowódca Obsługi — Dowódca Drużyny — SW: 36A23;
8) Ratownik Medyczny — SW: 401121;
4. Kierowca Kołowego Transportera Opancerzonego — szer./st.szer. — SW: 20B72;
5. Kierowca kat. C - szer./st.szer. — SW: 38T64;
6. Kierowca kat. C”-E - szer./st.szer. — SW: 30T65;

         


10 Brygady Logistycznej w Opolu informuję, że prowadzi kwalifikacje na wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje do 10 Brygady Logistycznej w Opolu przy ul. Domańskiego 68, które odbywać się będą w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 8.00 (Zaplanowane kwalifikacje w miesiącu sierpniu nie odbędą sie). Kwalifikacje odbędą się na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.
Kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą:
- książeczkę wojskową,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej,
- prawo jazdy,
- zaświadczenie o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego),
- ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych,
- dowód osobisty.
Zgodnie z wytycznymi Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do działalności kadrowej w podległych jednostkach wojskowych na rok 2015 — 2016, preferowani będą kandydaci, którzy są żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych.  W JW Nr 3841 w Rzeszowie ul. Lwowska 5 (1 batalion strzelców podhalańskich) poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska:
DOWÓDCA PLUTONU, SW: 20-B-01, STE: PPOR./POR.
DOWÓDCA PLUTONU, SW: 30-A-01, STE: PPOR./POR.
DOWÓDCA DRUŻYNY, SW: 20-B-23, STE: PODOFICER
PODOFICER SZTABOWY, SW: 28-B-21, STE: PODOFICERJednostki Wojskowej Nr 2414 w Warszawie  posiada wolne stanowiska slużbowe w korpusie podoficerów oraz szeregowych zawodowych:
- podoficerów:
Podoficer specjalista specjalność 20821
Komendant ochrony - specjalność 20821
Młodszy podoficer specjalista -specjalność 38A22
Młodny podoficer specjalista - specjalność 28821 - STE:
Dowódca plutonu — specjalność 38A21
Dowódca plutonu — specjalność 34A27
Dowódca aparatowni specjalność 29A21, 28B32
Dowódca aparatowni — specjalność 29A21, 28B32
- szeregowi:
Operator kierowca— specjalność 34A71, 38T64
st. szer.(obsługa koparki jednoczerpakowej wraz z uprawnieniami kierowcy kat. C.)
Mechanik (Rusznikarz)— specjalność 38T83
autor: mjr Krzysztof WOŹNIAK