Strona Główna BIP Strona Główna
Ogłoszenia
 

PLAN
kursowego przeszkolenia żołnierzy rezerwy ( OCHOTNIKÓW ) w 2017 roku
z terenu administrowanego przez WKU w Białej Podlaskiej
KURSY PODOFICERSKIE

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs Zakres szkolenia Liczba żołnierzy rezerwy planowanych do przeszkolenia z terenu administrowanego przez WKU w Białej Podlaskiej Termin przeprowadzenia kursu (od ÷ do) KORPUS OSOBOWY
Rodzaj kursu Stanowisko (funkcja) Nr SW
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
ul. Bukowska 34
61-716 POZNAŃ
NA PIERWSZY STOPIEŃ PODOFICERSKI (KAPRAL) Dowódca drużyny 20B21 1 06.03. – 19.05. 2017r. WOJSK LĄDOWYCH – PANCERNO ZMECHANIZOWANY – OGÓLNY
Ratownik medyczny 40H21 1 06.03. – 19.05. 2017r. MEDYCZNY – RATOWNICTWO MEDYCZNE
Ratownik medyczny 40H21 1 25.09. – 08.12. 2017r. MEDYCZNY – RATOWNICTWO MEDYCZNE
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych
ul. 2 Pułku
Kraków
08-521 DĘBLIN
Obsługa samolotu 22J27 2 04.09. – 17.11. 2017r. SIŁ POWIETRZNYCH - TECHNICZNY
RAZEM KURSY PODOFICERSKIE 5    

KRYTERIA KIEROWANIA NA KURSY PODOFICERSKIE:

Na kursy podoficerskie będą kierowani w pierwszej kolejności szeregowi i starsi szeregowi rezerwy do 40 roku życia, z wykształceniem średnim, którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową. Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym kandydat będzie szkolony w czasie kursu. W dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających w/w wymagania, będą powołani pozostali żołnierze rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej, posiadający wymaganą kategorię zdrowia. W korpusie osobowym medycznym (SW 40H21) mogą być powołane osoby bez przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

OSOBY ZAINTERESOWANE przeszkoleniem w ramach wyżej wymienionego kursu, proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny nr telefonu 261182412 lub 83 3436095 wew. 412.

 KURS DOSKONALENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA ORGANIZOWANE W 2017 ROKU DLA OFICERÓW REZERWY ORAZ DLA PODCHORĄŻYCH, ABSOLWENTÓW SPR I SOR KTÓRZY ZDALI EGZAMIN NA OFICERA
WKU w Białej Podlaskiej.

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs Zakres szkolenia Liczba żołnierzy rezerwy planowanych do przeszkolenia z terenu administrowanego przez WKU w Białej Podlaskiej Termin przeprowadzenia kursu (od ÷ do) KORPUS OSOBOWY
Rodzaj kursu Stanowisko (funkcja) Nr SW
Akademia Sztuki Wojennej
Al. Gen. Chruściciela 103
00-910 Warszawa
DOSKONALENIA Oficer sztabu batalionu 20B01 1 03.04. – 30.06. 2017r. WOJSK LĄDOWYCH- PANCERNO- ZMECHNIZOWANY OGÓLNY
PRZEKWALIFIKOWANIA Oficer TOAW 54C02/ 54B02 1 16.11. – 15.12. 2017r. OGÓLNY – ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ / KADROWY
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31
DOSKONALENIA Dowódca plutonu 20B01 2 11.05. – 09.06. 2017r. WOJSK LĄDOWYCH- PANCERNO- ZMECHNIZOWANY OGÓLNY
Dowódca plutonu 30A02 1 07.09. – 06.10. 2017r. ROZPOZNANIE OGÓŁNE – OPERACJE PSYCHOLOGICZNE
RAZEM 5    

KRYTERIA KIEROWANIA NA KURS DOSKONALENIA OFICERÓW REZERWY:

1. Na kursy doskonalenia będą kierowani wyłącznie oficerowie rezerwy , ochotnicy, którzy odbyli czynną służbę wojskową. Jako kryterium kwalifikacji należy uznawać specjalność wojskową, w której odbywali czynną służbę wojskową oraz posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
2. Na kursy będą kierowani oficerowie rezerwy najmłodsi wiekiem, wiek do 50 lat, zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej .

OSOBY ZAINTERESOWANE przeszkoleniem w ramach wyżej wymienionego kursu, proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny – nr telefonu 261182412 lub 83 3436095 wew. 412.

PLAN
kursowego przeszkolenia żołnierzy rezerwy ( OCHOTNIKÓW ) w 2017 roku
z terenu administrowanego przez WKU w Białej Podlaskiej.

KURSY OFICERSKIE ( na pierwszy stopień oficerski).

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs Zakres szkolenia Liczba żołnierzy rezerwy planowanych do przeszkolenia z terenu administrowanego przez WKU w Białej Podlaskiej Termin przeprowadzenia kursu (od ÷ do) KORPUS OSOBOWY
Rodzaj kursu Stanowisko (funkcja) Nr SW
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław 31
NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI (PODPORUCZNIK) Dowódca plutonu 20D02 1 04.09. – 24.11.2017r. WOJSK LĄDOWYCH – RAKIETOWY I ARTYLERII – ARTYLERIA RAKIETOWA
RAZEM KURSY 1    

KRYTERIA KIEROWANIA NA KURS OFICERSKI:

1. Na kurs oficerski będą kierowani wyłącznie żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier, magister), którzy odbyli czynną służbę wojskową. Jako kryterium kwalifikacji należy uznawać specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje. W korpusie osobowym Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej i Obsługi Prawnej można kierować na kurs żołnierzy rezerwy i osoby bez przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe o kierunku medycznym lub prawniczym.
2. Nie będą kierowani na kurs podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera ( po przeszkoleniu w SOR i SPR).
3. Na kurs będą kierowani żołnierzy rezerwy najmłodsi wiekiem, do 40 lat, posiadający wymaganą kategorię zdrowia.

OSOBY ZAINTERESOWANE przeszkoleniem w ramach wyżej wymienionego kursu, proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny – nr telefonu 261182412 lub 83 3436095 wew. 412.

 >>> Wzór oświadczenia <<<

autor: Janusz Chmielnicki