Strona Główna BIP Strona Główna
Historia
 

Rejonowa Komenda Uzupełnień powstała w Białej Podlaskiej w 1919 roku. Pod względem terytorialnym obejmowała powiaty: bialski, radzyński, konstantynowski i włodawski.

W lipcu 1921 roku utworzona została X Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU) Biała Podlaska, referat inwalidzki do prowadzenia spraw inwalidów wojennych.

W listopadzie 1921 roku X PKU Biała Podlaska zostaje przydzielona terytorialnie do DOK Nr IX w Brześciu.

Od grudnia 1927 roku X PKU Biała Podlaska obejmuje powiaty: bialski i włodawski.

W kwietniu 1929 roku zostaje zlikwidowany referat inwalidzki, a jego agendy przekazane zostały do Starostwa w Siedlcach.

W kwietniu 1938 roku na skutek wejścia w życie nowej ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym - nazwa X PKU zostaje zamieniona znów na RKU.

Po 1944 roku dzisiejszy obszar administrowany przez WKU w Białej Podlaskiej pod względem wojskowym administruje Bielsk Podlaski i Siedlce.

Na początku lat 50-tych w Białej Podlaskiej powstaje Wojskowa Komenda Rejonowa (WKR), która była zlokalizowana przy ulicy Kolejowej.

W 1966r. na bazie WKR powstaje Powiatowy Sztab Wojskowy (PSzW) zlokalizowany przy ulicy Kościuszki, który funkcjonuje do 1975r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 37/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31.05. 1975r. w sprawie terytorialnego działania Wojskowych Komend Uzupełnień oraz dodatkowych zarządzeń i wytycznych Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dniem 01.08.1975r. rozpoczęła działalność Wojskowa Komenda Uzupełnień Biała Podlaska. Obejmowała swoim zasięgiem terytorialnym woj. bialskopodlaskie. W 1981 roku WKU przenosi swoją siedzibę do obecnego budynku przy Al. Tysiąclecia 28.

Z dniem 01.01.1999r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 07.12.1998r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania WSzW i WKU oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.08.1998r. w sprawie utworzenia powiatów powstaje WKU Biała Podlaska, która swoim zasięgiem obejmuje miasto Biała Podlaska i powiaty: bialski, parczewski, łukowski, radzyński – tj. około 6,2 tys. km2 powierzchni oraz 390 tys. ludności.

Dzisiejsza nazwa Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej obowiązuje od 2004 roku po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. Nr 66, poz.613).


KOMENDANCI WKU

płk Mieczysław MATUSIAK (1975 – 1979)
płk Franciszek PRZYCHODZKI (1979 – 1989)
płk dypl. Rudolf SOMERLIK (1989 – 1991)
ppłk dr Karol BRZOZOWSKI (1991 – 1997)
ppłk dypl. Zbigniew BOJKO (1997 – 2007)
ppłk mgr inż. Jan GÓRNIAK (2007 – 2011)
ppłk mgr Zbigniew OSITEK (15.09.2011 - 31.01.2012)
ppłk mgr inż. Artur ŁOJEK od 1 lutego 2012

autor Anna WOŁOSZ