Strona Główna BIP Strona Główna
W trybie ochotniczym
 

Akty prawne


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2004 r. Nr. 519 poz. 52)

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.)

 


Wzory wniosków

 


Wniosek w sprawie ochotniczego zgłoszenia do odbycia ćwiczen wojskowych osob nie bedacych żoł. rez.      <-Pobierz

Wniosek w sprawie ochotniczego zgloszenia do odbycia cwiczen wojskowych zol_ rez.docx    <-Pobierz

UWAGA OCHOTNICY!


Informuję, że od dnia 1 marca 2015 roku mężczyźni podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony RP mogą osobiście zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej, celem złożenia deklaracji (wniosku) do odbycia przeszkolenia wojskowego w trybie ochotniczym. Taką samą możliwość mają także kobiety zainteresowane odbyciem przeszkolenia wojskowego.
Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które dotychczas nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać ponownie przeszkoleni w ramach ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy.
Możliwe formy odbycia przeszkolenia:
-    osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia wojskowego w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do:
1) odbycia służby przygotowawczej;
-    2) zostanie ujęta w bazie danych ochotników którzy zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym a następnie zostanie powołana w pierwszej kolejności w razie wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych RP.
-    Żołnierze rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), mogą być powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach  szkolenia rezerw w jednostce wojskowej do której mają nadany przydział mobilizacyjny zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;
-    Żołnierze rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), po złożeniu stosownego wniosku zostaną ujęte w bazie danych ochotników którzy zgłosili się  odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym a następnie zostaną powołani w pierwszej kolejności w razie wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych RP.
Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania Wojskowej Komendy Uzupełnień  w Białej Podlaskiej w celu składania stosownych deklaracji (wniosków).
Dane kontaktowe:
  Służba przygotowawcza:
  - nr tel. 261-182-424;
  - nr tel. 261-182-423;
  - nr tel. 261-182-421;

  Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy i osób bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia wojskowego:
szeregowi rezerwy  - nr tel. 261-182-415, 261-182-412;
  osoby bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, - nr tel. 261-182-415, 261-182-412;
  Kadra rezerwy od stopnia kaprala wzwyż - nr tel. 261-182-412,