Strona Główna BIP Strona Główna
Skargi i Wnioski
 

Skargi i wnioski rozpatruje

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białej Podlaskiej.


  Skargi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej, Al. Tysiąclecia 28
  • za pośrednictwem ePUAP;
  • faksem – nr 261 182 430
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: wkubp@ron.mil.pl
  • osobiście w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej


Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:


 Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.
Szczegółowych informacji udzielają nieetatowy inspektor ds. skarg i wniosków, tel. 261 182 403.