Strona Główna BIP Strona Główna
Status prawny
 

Dokumenty

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. , poz. 1764 z późn. zm.)

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 r., nr 10, poz. 68) 
Pobierz 

Ustawa z dnia 5 lutego 2016 o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 r., poz. 352 z późn. zm.)

Pobierz

Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014 r., poz. 172 z późn. zm.)

Pobierz

Pobierz